برق نیوز BarghNews

بینندگانی که تمایل دارند مشکلات خود را با ما در میان گذاشته و پیگیری آن را به سایت «برق نیوز» واگذارند، مطالب خود را به این نشانی ارسال دارند:

barghnews.ir@gmail.com

طرح مسائل باید چند ویژگی زیر را داشته باشد:
1ـ حداکثر ده سطر؛
2ـ مستند؛
3ـ بدون بی احترامی یا افترا؛
4ـ ذکر مشخصات افراد و عنوان سازمان؛
5ـ مستندات حقوقی؛
6ـ مشخصات کامل فرستنده (که نزد برق نیوز محفوظ خواهد ماند)
موارد با شرایط یادشده اگر در بازه زمانی مشخص، پاسخی درخور دریافت کند، به همراه پاسخ منتشر می شود؛ در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را با توضیحات لازم منتشر خواهد کرد.